INSTITUT 1.MAJ-CENTAR ZA OPREMU D.O.O. NIŠ

Institut 1.maj-Centar za opremu D.O.O. Niš je kao posebno pravno lice osnovan 2010.godine od strane Instituta za kvalitet radne i životne sredine 1.Maj D.O.O Niš. U njemu se sprovode poslovi pregleda i provere opreme za rad, električna ispitivanja i izrada tehničke dokumentacije.

Pregled i provera opreme za rad se sprovodi prema Licenci za obavljanje poslova pregleda i ispitivanja opreme za rad izdate od strane Uprave za bezbednost i zdravlje na radu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

  Glavni procesi u INSTITUTU 1.MAJ-CENTAR ZA OPREMU D.O.O. NIŠ su:

  Pregled i provera opreme za rad :

 • -Sve vrste dizalica;
 • -Regalne dizalice;
 • -Podizne platforme;
 • -Viseće skele;
 • -Pregled i ispitivanje ostalih vrsta transportnih sredstava;
 • -Prese, makaze, noževi, valjci na mehanizovani pogon;
 • -Vozila unutrašnjeg transporta;
 • -Oprema za preradu i obradu drveta, plastičnih i sličnih materijala na mehanizovani pogon;
 • -Uređaji u kojima se nanose i suše premazna sredstva;
 • -Oprema, odnosno postrojenja za proizvodnju, punjenje, merenje i kontrolu, sa cevovodima za napajanje, razvođenje i transport eksplozivnih, otrovnih i zagušljivih fluida – gasova ili tečnosti, osim prirodnog gasa (zemni gas), u objektima koji se koriste kao radni prostor;
 • -Protiveksplozijsko zaštićena oprema za rad, koja se koristi u tehnološkim procesima;
 • -Privremena električna instalacija sa uređajima, opremom i priborom;
 • -Oprema za rad (mašine, uređaji, postrojenja, instalacije i alati) za koju poslodavac aktom o proceni rizika utvrdi da se na njoj vrše preventivni i periodični pregledi i ispitivanja.
 • Električna ispitivanja :

 • -Pregled i ispitivanje rekonstruisanih i novoizgrađenih električniih instalacija;
 • -Pregled i ispitivanje rekonstruisanih i novoizgrađenih gromobranskih instalacija;
 • -Merenje specifične otpornosti tla;
 • -Pregled i ispitivanje trafo-stanica;
 • -Ispitivanje i podešavanje relejne zaštite;
 • -Ispitivanja izolacije kablova i spoljašnjeg plašta kablova;
 • -Pregled i ispitivanje sistema uzemljenja visokonaponskih elektroenergetskih postrojenja (otpornost rasprostiranja sistema uzemljenja, galvanska povezanost opreme i metalnih masa sa uzemljivačem i međusobno, napon dodira i napon koraka, raspodela potencijala);
 • -Ispitivanje elektro-izolacione zaštitne opreme;
 • -Ispitivanje transformatorskog ulja;
 • -Merenje otpora antistatik podova i otpora zidova i podova.
 • Tehnička dokumentacija :

 • -Izrada projektne dokumentacije;
 • -Tehnička kontrola projektne dokumentacije prema Zakonu o planiranju i izgradnji;
 • -Vršenje stručnog nadzora na gradnji objekta;
 • -Tehnički pregled objekata;
 • -Izdavanje Mišljenja o usaglašenosti tehničke dokumentacije sa propisima o bezbednosti i zdravlju na radu.
 • -Licenca za obavljanje poslova pregleda i provere opreme za rad,
  (br. 164-02-00079/2021-01)

 • -Sertifikat o akreditiaciji i obim akreditacije SRPS ISO/IEC 17020:2012,
  (akreditacioni broj 06-369)