Licence

  • Licenca za obavljanje poslova ispitivanja uslova radne okoline-hemijskih i fizičkih štetnosti (osim jonizujućih zračenja), mikroklime i osvetljenosti

    -br.164-02-00028/2020-02
  • Licenca za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu

    -br.164-02-00027/2020-01