Licence

  • Licenca za obavljanje poslova ispitivanja uslova radne okoline-hemijskih i fizičkih štetnosti (osim jonizujućih zračenja), mikroklime i osvetljenosti

    -br. 164-02-00097/2021-01
  • Licenca za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu

    -br. 164-02-00042/2021-01