Sertifikati

 • Sertifikati sistema menadžmenta (kvalitetom, bezbednodnošću i zdravljem na radu, životnom sredinom):

  -Sertifikovan sistem menadžmenta kvalitetom prema zahtevima standarda SRPS ISO 9001:2015
  (Reg. br. Q-2263-VIR)
 • -IQNet (The International Certification Network) sertifikat prema zahtevima standarda ISO 9001:2015
  (Registration number RS-Q-2263-VIR)
 • -Sertifikovan sistem menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu prema zahtevima standarda SRPS ISO 45001:2018
  (Reg. br. O-0473-IR-1)
 • -IQNet (The International Certification Network) sertifikat prema zahtevima standarda ISO 45001:2018
  (Registration number RS-O-0473-IR-1)
 • -Sertifikovan sistem menadžmenta životnom sredinom prema zahtevima standarda SRPS ISO 14001:2015
  (Reg. br. E-0819-IR)
 • -IQNet (The International Certification Network) sertifikat prema zahtevima standarda ISO 14001:2015
  (Registration number RS-E-0819-IR)
 • Sertifikat (Laboratorija za ispitivanje građevinskih materijala):

  -Sertifikat o akreditiaciji i obim akreditacije SRPS ISO/IEC 17025:2017
  (akreditacioni broj 01-288)