Odeljenje za poslove bezbednosti i zdravlja na radu i zaštite od požara

Odeljenje posluje u sastavu Instituta za kvalitet radne i životne sredine 1. Maj D.O.O Niš kao poseban organizacioni deo. U Odeljenju se obavljaju poslovi iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara, ispitivanja uslova radne okoline, zaštite životne sredine. Poslovi iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu se obavljaju na osnovu Licence za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu. Poslovi ispitivanja uslova radne okoline se obavljaju na osnovu Licence za obavljanje poslova ispitivanja uslova radne okoline-hemijskih i fizičkih štetnosti (osim jonizujućih zračenja), mikroklime i osvetljenosti. Licence su izdate od strane Uprave za bezbednost i zdravlje na radu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Poslovi iz oblasti zaštite od požara se obavljaju na osnovu Ovlašćenja za obavljanje poslova izrade glavnog projekta zaštite od požara izdatog od strane Sektora za vanredne situacije, Uprava za preventivnu zaštitu Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije

  Glavni procesi u Odeljenju za poslove bezbednosti i zdravlja na radu i zaštite od požara su:

 • -Izrada dokumentacije koja se odnosi na radna mesta na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem (stručna dokumentacija, stručna analiza, zapisnik);
 • -Izrada akta o proceni rizika;
 • -Izrada akata iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu;
 • -Izrada Plana preventivnih mera;
 • -Obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu za treće lice;
 • -Obavljanje poslova zaštite od požara i poslova zaštite životne sredine za treće lice;
 • -Izrada analiza procene profesionalnog rizika;
 • -Osposobljavanje zaposlenih za bezbedan i zdrav rad;
 • -Osnovna obuka zaposlenih iz oblasti zaštite od požara;
 • -Izrada programa osnovne obuke zaposlenih iz oblasti zaštite od požara;
 • -Izrada plana evakuacije i uputstva za postupanje u slučaju požara;
 • -Izrada Pravila zaštite od požara;
 • -Izrada Elaborata zaštite od požara;
 • -Izrada Glavnog projekta zaštite od požara;
 • -Izrada Plana zaštite od požara;
 • -Izrada idejnog rešenja za bezbedno postavljanje objekata sa zapaljivim i gorivim tečnostima, zapaljivim gasovima i eksplozivnim materijama;
 • -Izrada Plana zaštite od udesa;
 • -Izrada procene ugroženosti-rizika od elementarnih nepogoda i drugih nesreća;
 • -Izrada Plana zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama;
 • -Izrada Plana za upravljanje otpadom;
 • -Izrada Studije o proceni uticaja objekta na životnu sredinu;
 • -Veštačenja iz oblasti zaštite životne sredine, bezbednosti i zdravlja na radu;
 • -Ispitivanja uslova radne okoline;
 • -Ispitivanje sistema za ventilaciju i klimatizaciju;
 • -Ispitivanje koncentracije zapaljivih para i gasova.