Laboratorija za ispitivanje građevinskih materijala

Laboratorija je akreditovana prema zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025:2017 (Sertifikat o akreditaciji, akreditacioni broj 01-288 sa dodeljenim obimom akreditacije izdatim od strane Akreditacionog tela Srbije). Laboratorija za ispitivanje građevinskih materijala Instituta 1.Maj D.O.O Niš se bavi laboratorijskim ispitivanjem kvaliteta građevinskih materijala. Projektantima, Izvođačima, Nadzornim organima i Investitorima u oblasti građevinarstva, Laboratorija nudi usluge ispitivanja na terenu ili u laboratoriji. Sprovođenje fizičkih i mehaničkih ispitivanja građevinskih materijala je usmereno ka zadovoljenju zahteva korisnika i unapređenju poslovanja uz obavezno ispunjavanje zahteva zakonske regulative i referentnog standarda za akreditaciju. Laboratorija ima najsavremeniju opremu za ispitivanje asfalta, bitumena, betona, kamena i geomehanička ispitivanja. Stručnost i kompetentnost osoblja se potvrđuje održavanjem akreditacije za poslove ocenjivanja usaglašenosti prema dodeljenom obimu akreditacije.

  Glavni procesi (metode ispitivanja) u Laboratoriji su:

 • -Određivanje prividne zapreminske mase;
 • -Određivanje prividne zapreminske mase mineralnih i asfaltnih mešavina;
 • -Ispitivanje po Maršalu;
 • -Određivanje zapreminske mase uzoraka iz zastora i nosećih slojeva;
 • -Određivanje granulometrijskog sastava mineralne mešavine;
 • -Ispitivanje udela bitumana indirektnom metodom;
 • -Određivanje penetracije bitumena;
 • -Određivanje tačke razmekšanja bitumena;
 • -Određivanje vlažnosti tla;
 • -Određivanje granulometrijskog sastava tla;
 • -Određivanje konzistencije tla –Aterbergove granice;
 • -Određivanje odnosa vlažnosti i suve zapreminske mase tla;
 • -Laboratorijsko određivanje kalifornijskog indeksa nosivosti;
 • -Određivanje modula stišljivosti metodom kružne ploče;
 • -Određivanje ekvivalenta peskovitog tla;
 • -Određivanje granulometrijskog sastava metodom suvog sejanja;
 • -Određivanje vlažnosti kamena;
 • -Određivanje količine sitnih čestica metodom suvog sejanja;
 • -Određivanje sadržaja grudvi gline;
 • -Određivanje granulometrijskog sastava kamenog materijala;
 • -Određivanje čvrstoće epruvete pri pritisku;
 • -Određivanje zapreminske mase očvrslog betona;
 • -Ispitivanja uslova radne okoline;
 • -Određivanje zapreminske mase zbijenog svežeg betona;
 • -Određivanje konzistencije svežeg betona;
 • -Određivanje finoće mliva;
 • -Određivanje vremena vezivanja i stalnosti zapremine.