Sertifikati sistema menadžmenta (kvalitetom, bezbednodnošću i zdravljem na radu, životnom sredinom):

Sertifikat (Laboratorija za ispitivanje građevinskih materijala):