PUN NAZIV
Institut za kvalitet radne i životne sredine 1.maj D.O.O. Niš
SKRAĆENI NAZIV
Institut 1.maj D.O.O. Niš
SEDIŠTE
Ul.Kneginje Ljubice 1/II, Niš
MATIČNI BROJ
07174039
PORESKI IDENTIFIKACIONI BROJ (PIB)
100619777
IME I PREZIME OVLAŠĆENOG LICA
Saško Petrov, dipl.inž.el., direktor
BROJ TELEFONA
+ 381 18/252-188
BROJ FAKSA
+ 381 18/246-398
WEB SITE
www.prvimaj-nis.com
E-MAIL
info@prvimaj-nis.com
ŠIFRA DELATNOSTI
7219
NAZIV DELATNOSTI
Istraživanje i razvoj u ostalim prirodnim i tehničko-tehnološkim naukama

Podaci o računima

NAZIV BANKE BROJ TEKUĆEG RAČUNA
AIK BANKA AD 105-2201-22
RAIFFEISEN BANKA AD BEOGRAD 265-4050310000075-12