• Licenca za obavljanje poslova ispitivanja uslova radne okoline-hemijskih i fizičkih štetnosti (osim jonizujućih zračenja), mikroklime i osvetljenosti
    br.164-02-00250/2015-01
  • Licenca za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu
    br.164-02-00251/2015-01