Zavod za zaštitu na radu je osnovan 27. januara 1960. godine kao prva Institucija te vrste u staroj Jugoslaviji. To je datum koji ulazi u istoriju Instituta za kvalitet radne i životne sredine 1. Maj D.O.O. u Nišu, i obeležava se kao dan firme. Nastao je kao podrška privredi u cilju smanjenja povreda na radu i profesionalnih bolesti nastalih kao posledica ekspanzije privrednog razvoja sa postrojenjima zastarele tehnologije, nauke i loše kvalifikacione strukture radnika. Bio je to početak institucionalnog stvaranja oblasti zaštite na radu u bivšoj SFRJ i početak donošenja Zakona i podzakonskih akata (pravilnika, standarda, uputstava i dr.) u ovoj oblasti. Naziv u današnjem obliku i značenju – Institut za kvalitet radne i životne sredine 1. Maj – organizacija dobija 1995. godine. Institut je od 1960.godine u oblastima bezbednost i zdravlje na radu, protivpožarna zaštita, zaštita životne sredine.

Vodeća pozicija na tržištu je stečena širokom ponudom pružanja usluga, tehničkom opremljenošću, stručnošću i iskustvom, a sve u cilju zadovoljenja zahteva klijenata. Referentna lista uključuje najznačajnije organizacije u Srbiji.

  • U cilju poboljšanja poslovanja i kvaliteta usluga, Institut je formirao kao posebno pravno lice

INSTITUT “1.MAJ-CENTAR ZA OPREMU” D.O.O. NIŠ koji vrši usluge iz oblasti:

– provere i ispitivanja opreme za rad (mašine, dizalice, vozila unutrašnjeg transporta…) prema Zakonu o bezbednosti i zdravlju na radu i Pravilniku o postupku pregleda i provere opreme za rad i ispitivanja uslova radne okoline,

– pregleda i ispitivanja električnih i gromobranskih instalacija,

– pregleda i ispitivanja trafostanica,

– projektovanja i izrade tehničke dokumentacije.

  • Od 2008. godine u sastavu Instituta postoji kao poseban organizacioni deo Laboratorija za ispitivanje građevinskih materijala koja vrši usluge ispitivanja asfalta, betona i geomehanička ispitivanja. Laboratorija je akreditovana od strane Akreditacionog tela Srbije (ATS).

 

Avgusta 2014.godine Institut je organizovan kao Društvo sa ograničenom odgovornošću.