Institut za kvalitet radne i životne sredine 1.maj d.o.o. Niš, je od 1960.godine u oblastima bezbednost i zdravlje na radu, protivpožarna zaštita, zaštita životne sredine. Vodeću pozicija na tržištu je stečena širokom ponudom pružanja usluga, tehničkom opremljenošću, stručnošću i iskustvom, a sve u cilju zadovoljenja zahteva klijenata. Naša referenc lista uključuje najznačajnije organizacije u Srbiji. U cilju poboljšanja poslovanja i kvaliteta usluga, Institut je formirao centar kao posebno pravno lice INSTITUT “1.MAJ-CENTAR ZA OPREMU” D.O.O. NIŠ koji vrši usluge iz oblasti provere i ispitivanja opreme za rad (mašine, dizalice, liftovi, vozila unutrašnjeg transporta…) prema Zakonu o bezbednosti i zdravlju na radu i Pravilniku o postupku pregleda i provere opreme za rad i ispitivanja uslova radne okoline, pregleda i ispitivanja električnih i gromobranskih instalacija, pregleda i ispitivanja trafostanica, projektovanja i izrade tehničke dokumentacije. Od 2008.godine u sastavu Instituta postoji kao poseban organizacioni deo Laboratorija za ispitivanje građevinskih materijala koja vrši usluge ispitivanja asfalta, betona i geomehanička ispitivanja. Laboratorija je akreditovana od 2009.godine od strane Akreditacionog tela Srbije (ATS) i ima Sertifikat o akreditaciji sa dodeljenim obimom.

Zavod za zaštitu na radu je osnovan 27. januara 1960. godine kao prva Institucija te vrste u staroj Jugoslaviji. To je datum koji ulazi u istoriju Instituta za kvalitet radne i životne sredine 1. Maj D.O.O. u Nišu, i obeležava se kao dan firme. Nastao je kao podrška privredi u cilju smanjenja povreda na radu i profesionalnih bolesti nastalih kao posledica ekspanzije privrednog razvoja sa postrojenjima zastarele tehnologije, nauke i loše kvalifikacione strukture radnika. Bio je to početak institucionalnog stvaranja oblasti zaštite na radu u bivšoj SFRJ i početak donošenja Zakona i podzakonskih akata (pravilnika, standarda, uputstava i dr.) u ovoj oblasti. Naziv u današnjem obliku i značenju – Institut za kvalitet radne i životne sredine 1. Maj – organizacija dobija 1995. godine. Kao dokaz uspešnog i kvalitetnog rada tokom svog postojanja, Institut 1.Maj je dobio mnogobrojna priznanja (Zavod za zaštitu zdravlja ”Pasterov zavod” – Niš, Udruženje zaštite na radu – Bitolj idr); povelje i plakete (”Petrohemija” – Pančevo,”Beogradski sajam” – Beograd, idr); diplome (“Institut za sociologiju i psihologiju rada” – Niš, “Novosadski sajam” – Novi Sad idr) i mnogobrojne zahvalnice. Od marta 2006. godine Institut je bio organizovan kao Akcionarsko društvo. Od avgusta 2014.godine do danas je organizovan kao Deoničarsko društvo sa ograničenom odgovornošću.